bijtwonden

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 7 days

≥ 18 years

Indications: Betalactam allergie

Priority Medication Remarks
Medication:

doxycycline po loading dose 200mg, 100mg 1dd 7 days

Comments

Geef tetanusprofylaxe bij dierenbeten én als de patiënt niet of onvolledig is gevaccineerd tegen tetanus of als er sprake is van een verminderde afweer: onder andere onbehandelde hiv-infectie, transplantatie (orgaan/stamcel/beenmerg) in verleden, (hematologische) maligniteit, asplenie, multipele sclerose, medicatie (immunosuppressiva, (soms tot een jaar na gebruik van) cytostatica).

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-6672.3
Updated: 08/09/2018 - 15:43
Status: Published