cholangitis

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

Remarks: community-acquired cholangitis
Medication:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Remarks: community-acquired cholangitis
Medication:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Remarks: nosocomiale sepsis en cholangitis
≥ 18 years

Indications: Penicillineallergie

Priority Medication Remarks
Medication:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

Remarks:

bij niet-IgE gemedieerde penicilline-allergie

Comments

voorkeursregime afhankelijk van locale resistentiedata

na adequate drainage van de galwegen: behandelduur maximaal 3 dagen

Gentamicine toevoegen bij ernstig zieke patiënten en/of een septische shock.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-7288.2
Updated: 07/30/2019 - 16:56
Status: Published