vaatchirurgie

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Remarks:

brachiocephale procedures zonder plaatsing van kunstmateriaal: geen profylaxe

Medication:

cefazoline iv one-off

Remarks:

aortaprothesen, perifere bypass

Medication:

cefazoline iv one-off

Remarks:

amputatie

≥ 18 years

Indications: Betalactam allergie

Priority Medication Remarks
Medication:

clindamycine iv 600mg one-off

or

vancomycine iv 1000mg one-off

Remarks:

aortaprothesen, perifere bypass

Comments

Dosering van cefazoline

- bij een operatieduur < 4 uur: eenmalig 2g cefazoline iv. (bij een BMI > 40: eenmalig 3g iv.)

- bij een operatieduur > 4 uur of bloedverlies > 1500 ml.: na 4 uur cefazoline 2g iv. herhalen (bij een BMI > 40: 3g iv. herhalen)

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-8752.2
Updated: 11/30/2018 - 12:46
Status: Published