thoraxchirurgie zoals lobectomie en VATS

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 2200mg 1dd

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

+

metronidazol iv 500mg 1dd

Opmerking:

Bij niet-ernstige allergie voor penicillines

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-144145.2
Bijgewerkt: 02/10/2014 - 14:22
Status: Published