sepsis, bij neutropenie

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

piperacilline/tazobactam iv 4500mg 3dd

Opmerking:

Community-acquired en nosocomiale sepsis bij neutropenie (<0.5 neutrofiele granulocyten)

Prioriteit:
2e keus alternatief
Medicatie:

meropenem iv 1000mg 3dd

Opmerking:

Bij niet ernstige penicilline-allergie (vaak een rash).

Als patiënt bekend is met een ESBL-producerende bacterie.

Als patiënt bekend is met een relevante bacterie die ongevoelig is voor piperacilline/tazobactam en gevoelig voor meropenem.

Opmerkingen

Het toevoegen van glycopeptiden (vancomycine/teicoplanin) wordt aanbevolen bij ernstige sepsis en risicofactoren voor de aanwezigheid van penicilline resistente streptococci, zoals penicilline profylaxe.

Breed spectrum antibiotica kunnen vaak gestopt worden na 72 uur bij klinisch stabiele patiënten met persisterende febriele neutropenie, indien er geen klinisch of microbiologisch bewijs voor infectie is.

In deze patiënten moet orale profylaxe gericht op Gram-negatieve microorganismen gecontinueerd worden zolang de neutropenie duurt.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-299111.1
Bijgewerkt: 01/12/2016 - 09:04
Status: Published