roodvonk

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

feneticilline po 500mg 4dd 10 dagen

of

amoxicilline po 500mg 3dd 10 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen

of

claritromycine po 500mg 2dd 10 dagen

Opmerkingen

zie ook LCI protocol Roodvonk

Meldingsplichtige ziekte groep B2

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6846.2
Bijgewerkt: 09/29/2015 - 15:22
Status: Published