cholangitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

Opmerking: community-acquired cholangitis
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Opmerking: community-acquired cholangitis
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Opmerking: nosocomiale sepsis en cholangitis
≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

Opmerking:

bij niet-IgE gemedieerde penicilline-allergie

Opmerkingen

voorkeursregime afhankelijk van locale resistentiedata

na adequate drainage van de galwegen: behandelduur maximaal 3 dagen

Gentamicine toevoegen bij ernstig zieke patiënten en/of een septische shock.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7288.2
Bijgewerkt: 07/30/2019 - 16:56
Status: Published