sepsis - onbekende verwekker

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: geen verhoogd risico ESBL

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

Opmerking:

Sepsis zonder neutropenie en zonder duidelijk focus

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 4dd

Opmerking:

Sepsis zonder neutropenie en zonder duidelijk focus, hoge verdenking Ps.aeruginosa

≥ 18 jaar

Indicaties: hoog risico ESBL

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

meropenem iv 1000mg 3dd

Opmerking:

kolonisatie/infectie ESBL < 1 jaar

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Opmerking:

kolonisatie/infectie ESBL < 1 jaar

≥ 18 jaar

Indicaties: verhoogd risico ESBL

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

+

aminoglycoside iv 1dd

Opmerking:

criteria: zie opmerkingen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

meropenem iv 1000mg 3dd

Opmerking:

criteria: zie opmerkingen. Bij nierinsufficiëntie 1e keus

Opmerkingen

Verhoogd risico ESBL: bij hoge lokale prevalentie ESBL, infectie hospital-acquired/health-care associated, recent (<2 maanden) gebruik breed-spectrum antibiotica, recent (< 3 maanden) reis naar hoog-endemisch gebied (zie https://resistancemap.cddep.org/) en recente (< 2 maanden) ziekenhuisopname in buitenland

Dekking Ps.aeruginosa bij kolonisatie/infectie < 1 jaar

Sepsis: orgaandysfunctie door gastheerespons op infectie: gedefinieerd als ≥ 2 punten toename in SOFA score  https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/sepsis_fase_1/vroege_herkenning_van_dreigende_sepsis.html

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7695.3
Bijgewerkt: 03/04/2021 - 12:08
Status: Published