orbita cellulitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

of

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 4dd

Opmerking:

Pre- of postseptale infectie

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

clindamycine iv 600mg 3dd

Opmerking:

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie 

Opmerkingen

bij postseptale infectie ook drainage

behandelduur in overleg, afhankelijk van kliniek

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7935.2
Bijgewerkt: 09/16/2015 - 10:01
Status: Published