candida orofaryngeaal

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

miconazole po 5ml 4dd 7 dagen

Medicatie:

fluconazol po 100mg 1dd 2 weken

Opmerking: Bij (ernstig) immuungecompromiteerde patiënt
Medicatie:

fluconazol po 100mg 1dd

Opmerking: Bij frequente recidieven: intermitterend fluconazol bij klachten.
Medicatie:

fluconazol po 200mg 1pw

of

fluconazol po 200mg 3pw

Opmerking: Bij frequente recidieven eventueel onderhoudstherapie overwegen
Opmerking: Bij recidief of falen: op geleide van kweek en resistentiebepaling

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8595.4
Bijgewerkt: 08/09/2018 - 14:46
Status: Published