plastische chirurgie

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Opmerking: dermatochirurgie: in principe geen profylaxe
Opmerking:

schone ingrepen: in principe geen profylaxe

Medicatie:

cefazoline iv eenmalig

Opmerking: bij schoon-besmette procedures, mammacarcinoom-procedures en schone ingrepen met implantatie van prothesen
≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

clindamycine iv 600mg eenmalig

of

vancomycine iv 1000mg eenmalig

Opmerking: bij schoon-besmette procedures, mammacarcinoom-procedures en schone ingrepen met implantatie van prothesen

Opmerkingen

Dosering van cefazoline

- bij een operatieduur < 4 uur: eenmalig 2g cefazoline iv. (bij een BMI > 40: eenmalig 3g iv.)

- bij een operatieduur > 4 uur of bij een bloedverlies > 1500 ml.: na 4 uur cefazoline 2g iv. herhalen (bij een BMI > 40: 3g iv. herhalen)

Bronnen

  1. SWAB Guideline V - Perioperatieve antibiotische profylaxe
  2. http://www.nvdv.nl/wp-content/uploads/2014/08/Richtlijn-infectiepreventie-maatregelen-bij-dermatochirurgische-ingrepen-2017.pdf

    Richtlijn Infectiepreventie maatregelen bij dermatochirurgische ingrepen. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, 2017

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8723.3
Bijgewerkt: 11/30/2018 - 12:43
Status: Published